Kaarten reserveren: 06 - 10 76 29 59

Cultureel Centrum

Cultureel Centrum

Kerk no. 11

Kerk no. 11

sinds 2006

Het multifunctioneel centrum van Valthermond

Waar cultuur en muziek tot een avond vol beleving komt

Het Kerkgebouw

Kerk No. 11 in Valthermond is gebouwd in 1880. Er zijn vele erediensten gehouden maar de laatste jaren liep de belangstelling hiervoor terug. Na 125 jaar is de Kerk als zodanig opgehouden te bestaan. het kerkgebouw staat in een mooi historisch deel van Valthermond aan het Zuiderdiep 505 met voor het kerkgebouw nog het diep en vlakbij de sluis. 

Sinds 2009 is Kerk No. 11 een provinciaal monument. De “Vereniging tot behoud van Kerk No. 11 te Valthermond‘’ heeft het gebouw multifunctioneel gemaakt. De akoestiek is uitstekend en leent zich voor vele mooie geluiden van muziek, zang en theater.

 

Kerk no. 11 Valthermond

Dienstverlening

Evenementen

Het kerkgebouw biedt ruimte voor concerten, theatervoor- stellingen en lezingen. Tevens zijn er mogelijkheden tot repetitie van muziek, toneel, zang en/of dans. Of het geven van workshops

Zaalhuren

CC no. 11 Valthermond

Het kerkgebouw is af te huren voor feesten alsmede een uitvaartplechtigheid of te gebruiken voor het geven van cursussen of vergaderingen. De ruimte is aangekleed met tafels en stoelen. 

Trouwlocatie

Trouwen

Het kerkgebouw is officieel aangemerkt als trouwlocatie voor de burgelijkestand in de gemeente Borger – Odoorn. Catering kan eventueel verzorgt worden door het stichtingsbestuur.

Er is veel te zien en

te horen in CC No. 11

Evenementen

Bij ons kunt u pinnen

JUNI

22

20:00 uur

B.J. Hegen Blues Band

Entree € 10,-

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief

Impressie

Kerkgebouw

Binnenkant

Details

Impressie

Contact

Bij ons kunt u pinnen

© 2024 CCNO11

 | Realisatie Oosting Media

Trouwen

Het kerkgebouw is officieel aangemerkt als trouwlocatie binnen de gemeente Borger – Odoorn.

Het zaaltje aansluitend achter het kerkgebouw – de Leerkamer genoemd – kan ook gebruikt worden tijdens de trouwerij.

Prijslijst:

Trouwen in het Kerkgebouw € 175,00.

Wanneer wij als vereniging bij een trouwerij de catering dienen te verzorgen, wordt hiervoor een meerpijs in overleg afgesproken. Daarnaast vragen wij € 15,00 per medewerker.

Gebruikmaken van het Kerkgebouw

Het kerkgebouw heeft plaats voor ruim 100 personen. Naast 80 stoelen, zijn de originele kerkbanken onder het balkon beschikbaar.

Het zaaltje aansluitend achter het kerkgebouw – de Leerkamer genoemd – leent zich uitstekend voor het houden van een vergadering, een cursus of workshop en dergelijke. In de Leerkamer is een keuken inclusief koelkast aanwezig.

Gebruikt u het kerkgebouw voor een optreden, dient u de Pr hiervan voor eigen rekening te nemen, maar uiteraard met ondersteuning van ons.

Het kerkgebouw is per dagdeel of per uur te huren

Informeer naar de mogelijkheden

Privacyverklaring Cultureel Centrum no. 11

Cultureel Centrum no. 11 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. Cultureel Centrum no. 11 is te bereiken via info@ccno11.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken

Cultureel Centrum no. 11 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam organisatie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van contactpersonen en gebruikers
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die afhankelijk zijn van de aanvraag, zoals teksten, foto’s en afbeeldingen die gebruikt worden voor het verwerken van uw opdrachten aan Cultureel Centrum no. 11


Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ccno11.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cultureel Centrum no. 11 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw opdracht
 • Het afhandelen van uw offerte, order, factuur en betaling
 • Het afhandelen van vragen en andere mededeling in onze klantenforum
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het beschikbaar stellen van onze software
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

Cultureel Centrum no. 11 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cultureel Centrum no. 11) tussen zit. Cultureel Centrum no. 11 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Database ten behoeven van de website en programmatuur
 • Opname in databestand van nieuwsbrievenprogramma zoals Mailchimp
 • Opname van data in interne programma’s en clouddiensten zoals een CRM programma, administratieprogramma of databases
 • Opname van data in externe applicaties van derden, zoals social media, videokanalen, fotosites en anderen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cultureel Centrum no. 11 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel hanteren wij een periode van 5 jaar dat uw data minimaal bij ons aanwezig blijft. Dit mede als service om later ontwerpen te kunnen sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cultureel Centrum no. 11 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij opdrachten waarbij duidelijk is dat er sprake is van een derde (zoals bijvoorbeeld social media) is geen toestemming van de opdrachtgever nodig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cultureel Centrum no. 11 gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de programmatuur, de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat alles naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultureel Centrum no. 11 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ccno11.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cultureel Centrum no. 11 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cultureel Centrum no. 11 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@ccno11.nl